18. Jutrownika

„Zatrašenej a so wulce radujo wopušćištej spěšnje row a chwataštej to wučomnikam wozjewić“ (Mt 28,8).

Prěnja linka dźensnišeho ewangelija naspomni jednanje žonow po wopušćenju prózdneho rowa Jězusa Chrystusa. Wone buchu zatrašene a z wulkej radosću napjelnjene. Strach a radosć to stej dwě napřećiwnej začući. Na prěni pohlad so wonej hromadźe njehodźitej. Płaći jedne pak druhe: Strach abo radosć. Tola dožiwichu naspomnjene žony tutej dwaj zjawaj nadobo. Strach so poćahuje na to, zo njejsu wone Jězusowe ćěło w rowje namakali, a radosć wuchadźeše z jandźeloweje powěsće wo jeho zmortwychstanjenju. W žiwjenju křesćana knježi podobna situacija. Přibližowaca so smjerć jeho zrudźi a nadźija zmortwychstanjenja zwjeseli.

DJD