5. Jutrownika

„A Jězus praji tym Židam, kotřiž do njeho wěrjachu: Jeli w mojim słowje zwostanjeće, sće woprawdźe moji wučomnicy“ (Jan 8,31).

Jenož jedyn pismik w našej rěči je často wjac hač wjele słowow. Tohodla je kóžde słowo wažne, haj samo rozsudne. Jězus je to Słowo, kotrež je so mjaso stało. Židam, kotřiž do njeho wěrja, radźi po jeho słowje žiwym być, njech přińdźe, štož chce. Jeničce štóž tak z Nim wostanje – jako Jeho wučomnik jedna – zwostanje na wěčne. To jenož „wostać“ móže bórze tež być wostajene ale to zwostać je, štož ani smjerć wzać njemóže.

MN