5. přezlětna njedźela (Lk 5,1–11)

 1. „Hdyž so lud k njemu …, zo by Bože słowo słyšał, steješe wón při jězorje Genezaret“ (5,1).
  A. nastaji
  B. bližeše
  C. tłóčeše
 2. „Tu … wón při brjoze dwaj čołmaj. Rybacy běchu z njeju wotešli a płokachu syće“ (5,2).
  A. pytny
  B. wuhlada
  C. widźeše
 3. „Wón do jednoho z čołmow …, kotryž bě Symanowy, a poprosy jeho, zo by trochu wot kraja wotjěł. Posydnywši so wučeše syły z čołma“ (5,3).
  A. zastupi
  B. stupi
  C. zalěze
 4. „Syman jemu wotmołwi: Mištrje, cyłu nóc smy … a ničo njepopadli. Na twoje słowo pak wućisnu syće“ (5,5).
  A. łójili
  B. dźěłali
  C. so napinali
 5. „Syman Pětr to widźo padźe Jězusej k nohomaj a praji: Dźi wote mnje, Knježe, dokelž sym … čłowjek!“ (5,8).
  A. hrěšny
  B. jednory
  C. słaby

S. Chrystamarija