17. přezlětna njedźela (Lk 11,1–13)

 1. „Jězus modleše so na jednym městnje. Jako bě přestał, jemu jedyn z wučomnikow rjekny: Knježe, nawuč nas so …, kaž je tež Jan swojich wučomnikow wučił!“ (11,1).
  A. modlić
  B. dźakować
  C. wobknježić
 2. „A wodaj nam naše winy, jako my tež kóždemu swojemu winikej wodawamy, a njewjedź nas do …!“ (11,4).
  A. spytowanja
  B. stysknosće
  C. njezboža
 3. „Potom pokročowaše wón: Něchtó z was ma přećela. Tón přińdźe k njemu wo połnocy a rjeknje jemu: Přećelo, požč, mi tři …!“ (11,5).
  A. całty
  B. chlěby
  C. pokruty chlěba
 4. „Praju wam, jeli wón … a njeda jemu tohodla, zo je jeho přećel, stanje tola jeho přesćěhanja dla a da jemu, kelkož trjeba“ (11,8).
  A. njestanje
  B. njepozběhnje so
  C. njewotući
 5. „A jeli prosy wo jejko, poda jemu …?“ (11,12).
  A. skorpiona
  B. hada
  C. zmija

Diana Karbowa