7. přezlětna njedźela (Lk 6,27–38)

 1. „Wam pak, kiž na mnje słuchaće, praju: Lubujće swojich njepřećelow a čińće dobre tym, kiž was …!“ (6,27).
  A. njelubuja
  B. njewidźa
  C. hidźa
 2. „Rěčće derje wo tych, kiž so na was …, modlće so za tych, kiž z wami hrubje zachadźeja!“ (6,28).
  A. přisłodźeja
  B. hórša
  C. rozhorja
 3. „Tomu, kiž će na lico dyri, poskić tež druhe, a tomu, kiž ći wozmje …, njezapowěs ani suknju!“ (6,29).
  A. woblek
  B. drastu
  C. płašć
 4. „Jeli će štó prosy, to jemu daj, a nježadaj …, štož ći něchtó wozmje!“ (6,30).
  A. naspjet
  B. zarunanje
  C. wotpłaćenje
 5. „Jeli lubujeće jeno tych, kiž was lubuja, kajki dźak to …? Tež hrěšnicy lubuja mjenujcy tych, kiž jich lubuja“ (6,32).
  A. změjeće
  B. dóstanjeće
  C. wunjeseće

Diana Karbowa