Swjedźeń Knjezoweje Křćeńcy (Lk 3,15–16.21–22)

 1. „Lud w njewěstosći čakaše a wšitcy w swojej wutrobje wo Janu …, hač njeje wón snadź Messijas“ (3,15).
  A. diskutowachu
  B. přemyslowachu
  C. myslachu
 2. „Ale Jan wotmołwi wšitkim: Ja křćiju was z wodu, přińdźe pak mócniši hač ja, kotremuž paski při jeho črijach rozwjazać ja … njejsym“ (3,16a).
  A. hódny
  B. kmany
  C. prawy
 3. „Wón budźe was křćić w … a wohenju“ (3,16b).
  A. Duchu Swjatym
  B. Swjatym Duchu
  C. Duchu
 4. „Jako bu wšón lud křćeny a hdyž tež Jězus wukřćeny so modleše, wotewrě so …“ (3,21).
  A. mróčel
  B. njebjo
  C. firmament
 5. „a Duch Swjaty zestupi na njeho w ćělnej podobje …, a z njebja zaklinča hłós: Ty sy mój lubowany Syn, ty sy so mi zalubił“ (3,22).
  A. hołbja
  B. hołbicy
  C. ptačka

S. Chrystamarija