Jutry (Lk 24,13–35)

 1. „A hlej, tón samy dźeń dźěštaj dwaj z nich do wsy z mjenom Emaus, wot Jerusalema šěsćdźesat … zdalenej“ (24,13).
  A. stadijow
  B. kilometrow
  C. metrow
 2. „Rěčeštaj … wo wšěm tym, štož bě so stało“ (24,14).
  A. po puću
  B. mjez sobu
  C. ducy
 3. „Hdyž so tak rozmołwještaj a mjez sobu so prašeštaj, přibliži so … sam a dźěše z nimaj“ (24,15).
  A. Jězus
  B. Knjez
  C. Zmortwychstanjeny
 4. „Jeju woči pak běštej …, tak zo Jeho njespóznaštaj“ (24,16).
  A. zamknjenej
  B. slepej
  C. dźeržanej
 5. „A rjekny jimaj: Wo čim sej to po puću tak powědataj? A wonaj zrudnaj …“ (24,17).
  A. zastaštaj
  B. płakaštaj
  C. mjelčeštaj

DJD