Jutry (Lk 24,13–35)

 1. „A hlej, tón samy dźeń dźěštaj dwaj z nich do wsy z mjenom Emaus, wot Jerusalema šěsćdźesat .......... zdalenej“ (24,13).
  A. stadijow
  B. kilometrow
  C. metrow
 2. „Rěčeštaj .......... wo wšěm tym, štož bě so stało“ (24,14).
  A. po puću
  B. mjez sobu
  C. ducy
 3. „Hdyž so tak rozmołwještaj a mjez sobu so prašeštaj, přibliži so .......... sam a dźěše z nimaj“ (24,15).
  A. Jězus
  B. Knjez
  C. Zmortwychstanjeny
 4. „Jeju woči pak běštej .........., tak zo Jeho njespóznaštaj“ (24,16).
  A. zamknjenej
  B. slepej
  C. dźeržanej
 5. 5. „A rjekny jimaj: Wo čim sej to po puću tak powědataj? A wonaj zrudnaj ..........“ (24,17).
  A. zastaštaj
  B. płakaštaj
  C. mjelčeštaj

DJD