Njedźela Swjateje Trojicy (Jan 16,12–15)

 1. „Hišće wjele bych wam prajić měł, ale nětko to hišće ..........“ (16,12).
  A. njeznjeseće
  B. njezrozumiće
  C. njezapřimnjeće
 2. „Hdyž pak .......... Duch prawdy, powjedźe was k cyłej prawdźe“ (16,13a).
  A. přińdźe
  B. zestupi
  C. jewi so
 3. „Přetož njebudźe rěčeć sam ze Sebje, ale štožkuli .........., budźe Wón rěčeć a zjewi wam přichodne wěcy“ (16,13b).
  A. ma
  B. wě
  C. wusłyši
 4. „Wón Mje .........., dokelž wot Mojeho wozmje a wam powě“ (16,14).
  A. wukmani
  B. wokrasni
  C. wozjawni
 5. „Wšitko štož ma .........., je Moje. Tohodla rjeknych: Wot Mojeho wozmje a wam powě“ (16,15).
  A. Wótc
  B. Duch
  C. Duch Swjaty

DJD