Njedźela Swjateje Trojicy (Jan 16,12–15)

 1. „Hišće wjele bych wam prajić měł, ale nětko to hišće …“ (16,12).
  A. njeznjeseće
  B. njezrozumiće
  C. njezapřimnjeće
 2. „Hdyž pak … Duch prawdy, powjedźe was k cyłej prawdźe“ (16,13a).
  A. přińdźe
  B. zestupi
  C. jewi so
 3. „Přetož njebudźe rěčeć sam ze Sebje, ale štožkuli …, budźe Wón rěčeć a zjewi wam přichodne wěcy“ (16,13b).
  A. ma
  B. wě
  C. wusłyši
 4. „Wón Mje …, dokelž wot Mojeho wozmje a wam powě“ (16,14).
  A. wukmani
  B. wokrasni
  C. wozjawni
 5. „Wšitko štož ma …, je Moje. Tohodla rjeknych: Wot Mojeho wozmje a wam powě“ (16,15).
  A. Wótc
  B. Duch
  C. Duch Swjaty

DJD