3. přezlětna njedźela (Lk 1,1–4; 4,14–21)

 1. „Dokelž su hižo mnozy spytali …, kotrež su so mjez nami stali, tak wopisać, kaž je podachu ći“ (1,1).
  A. podawki
  B. stawizny
  C. historije
 2. „kotřiž běchu wot spočatka swědcy a słužownicy …“ (1,2).
  A. Syna Božeho
  B. słowa
  C. Jězusa Chrystusa
 3. „rozsudźich so tež ja, wšo wot spočatka dokładnje přeslědźiwši, to tebi, …. Teofilo, porjadu napisać“ (1,3).
  A. česćeny
  B. luby
  C. drohotny
 4. „zo by spóznał … tych słowow, w kotrychž sy rozwučeny“ (1,4).
  A. wažnosć
  B. wěrnosć
  C. mudrosć
 5. „Jězus wróći so w mocy Ducha do Galileje. A … wo nim roznjese so po wšej wokolinje“ (4,14).
  A. powěsć
  B. wěda
  C. powědanje

DJD