16. přezlětna njedźela (Lk 10,38–42)

 1. „Sta pak so, hdyž dźěchu, přińdźe Wón do jedneje wsy, a žónska z mjenom Marta wza Jeho do …“ (10,38).
  A. swojeho domu
  B. swojeje hospody
  C. swojeje zahrodki
 2. „Wona měješe sotru … Marja“ (10,39a).
  A. kiž rěkaše
  B. z mjenom
  C. kotraž mjenowaše so
 3. „Ta posydny so Knjezej k nohomaj a posłuchaše na Jeho ….“ (10,39b).
  A. prědowanje
  B. wučbu
  C. słowa
 4. „Marta wšak … Jeho najlěpje pohosćić“ (10,40a).
  A. chwataše
  B. chcyše
  C. spytaše
 5. „Wona přistupi k Njemu a rjekny: Knježe, …, zo mi moja sotra samej słužić da? Praj no jej, zo by mi pomhała“ (10,40bc).
  A. njewidźiš
  B. nimaš zajim na tym
  C. njekedźbuješ na to

DJD