4. přezlětna njedźela (Lk 4,21–30)

 1. „Wšitcy jemu přihłosowachu a dźiwachu so luboznym słowam, kotrež z jeho horta wuchadźachu a prajachu: Njeje to … syn?“ (4,22).
  A. Dawidowy
  B. Józefowy
  C. Boži
 2. „Wón jim wotmołwi: Zawěsće prajiće mi tute přisłowo: Lěkarjo, … so sam! Štož smy słyšeli, zo je so w Kafarnaumje stało, to skutkuj tež tu w domiznje“ (4,23).
  A. wuhoj
  B. wustrow
  C. lěkuj
 3. „Wón pak praji: Zawěrno praju wam: Žadyn … njeje w swojej domiznje witany“ (4,24).
  A. profet
  B. pismawučeny
  C. muž Boži
 4. „A za čas profeta Elizeja běše w Israelu wjele … Z nich njebu žadyn wučisćeny, jeno Naaman syriski“ (4,27).
  A. zbrašenych
  B. chorych
  C. wusadnych
 5. „Ale wón … srjedź nich a so wotsali“ (4,30).
  A. stupi
  B. přeńdźe
  C. kroči

Bernadet Berndtowa