Hody (Lk 2,1–14)

 1. „Hdyž tam .........., dopjelnichu so dny, zo by porodźiła“ (2,6).
  A. bydleštaj
  B. běštaj
  C. přebywaštaj
 2. „A porodźi swojeho syna, prěnjorodźeneho, powi jeho do pjeluškow a połoži jeho do .........., dokelž za njeju městna w hospodźe njebě“ (2,7).
  A. łoža
  B. žłobika
  C. korbika
 3. „W tej samej .......... hladachu pastyrjo přez nóc swoje stadło“ (2,8).
  A. krajinje
  B. wokolinje
  C. kónčinje
 4. „K nim přistupi jandźel Knjeza, a .......... Knjezowa jich wobswětli, a bojachu so jara“ (2,9).
  A. jasnosć
  B. swětło  
  C. krasnosć
 5. „Jandźel jim praji: Njebojće so! Hlejće, powědam wam wulku .........., kotraž zwjeseli wšón lud“ (2,10).
  A. powěsć
  B. radosć
  C. wjesołosć

Hańža Hadankec