8. přezlětna njedźela (Lk 6,39–45)

 1. „Powě jim tež přirunanje: Móže snano … wjesć?“ (6,39ab).
  A. slepy slepeho
  B. chromy chromeho
  C. chory choreho
 2. „Njepadnjetaj wobaj do …?“ (6,39c).
  A. dźěry
  B. jamy
  C. rozkoliny
 3. „Abo kak móžeš swojemu bratrej rjec: Bratře, …, njech ći wućahnu třěsku z twojeho wóčka, hdyž sam njewidźiš hrjadu we swojim woku?“ (6,42ab).
  A. dopušć
  B. daj
  C. dowol
 4. „Kóždy štom móžeš spóznać po jeho …, dokelž nješćipaja so figi z ćerni, ani njetorhaja so kiće z hłohonca“ (6,44).
  A. łopjenach
  B. płodach
  C. hałuzach
 5. „Dobry čłowjek nosy z dobreho składa swojeje wutroby dobre, a zły nosy ze špatneho špatne. Přetož čehož je wutroba …, wo tym rěči hort“ (6,45).
  A. połna
  B. přepjelnjena
  C. znjeměrnjena

Bernadet Berndtowa