8. přezlětna njedźela (Lk 6,39–45)

 1. „Powě jim tež přirunanje: Móže snano .......... wjesć?“ (6,39ab).
  A. slepy slepeho
  B. chromy chromeho
  C. chory choreho
 2. „Njepadnjetaj wobaj do ..........?“ (6,39c).
  A. dźěry
  B. jamy
  C. rozkoliny
 3. „Abo kak móžeš swojemu bratrej rjec: Bratře, .........., njech ći wućahnu třěsku z twojeho wóčka, hdyž sam njewidźiš hrjadu we swojim woku?“ (6,42ab).
  A. dopušć
  B. daj
  C. dowol
 4. „Kóždy štom móžeš spóznać po jeho .........., dokelž nješćipaja so figi z ćerni, ani njetorhaja so kiće z hłohonca“ (6,44).
  A. łopjenach
  B. płodach
  C. hałuzach
 5. „Dobry čłowjek nosy z dobreho składa swojeje wutroby dobre, a zły nosy ze špatneho špatne. Přetož čehož je wutroba .........., wo tym rěči hort“ (6,45).
  A. połna
  B. přepjelnjena
  C. znjeměrnjena

Bernadet Berndtowa