14. přezlětna njedźela (Lk 10,1–12.17–20)

 1. „Do kotrehožkuli domu zastupiće, prajće najprjedy: ..........“ (10,5).
  A. Pokoj budź z wami!
  B. Budź chwaleny Jězus Chrystus!
  C. Pokoj tutomu domej!
 2. „W tym samym domje zwostańće, .......... štož maja, přetož dźěłaćer je hódny swojeje mzdy. Njechodźće pak dom wot domu!“ (10,7).
  A. wzmiće sej
  B. jěsće a pijće
  C. njech wam poskićeja
 3. „Do kotrehož města pak přińdźeće a was .........., wuńdźće na jeho hasy a prajće“ (10,10).
  A. njepřijmu
  B. njewitaja
  C. wotpokazaja
 4. „.......... wróćichu so sydomdźesaćo a rozprawjachu: Knježe, samo zli duchojo so nam w Twojim mjenje podwoleja!“ (10,17).
  A. Radostnje
  B. Wučerpani
  C. Zbožowni
 5. „Tola njeradujće so z toho, zo so wam zli duchojo poddawaja, ale radujće so, zo su waše mjena w njebjesach ..........!“ (10,20).
  A. spomnjene
  B. zapisane
  C. znate

Bernadet Berndtowa