14. přezlětna njedźela (Lk 10,1–12.17–20)

 1. „Do kotrehožkuli domu zastupiće, prajće najprjedy: …“ (10,5).
  A. Pokoj budź z wami!
  B. Budź chwaleny Jězus Chrystus!
  C. Pokoj tutomu domej!
 2. „W tym samym domje zwostańće, … štož maja, přetož dźěłaćer je hódny swojeje mzdy. Njechodźće pak dom wot domu!“ (10,7).
  A. wzmiće sej
  B. jěsće a pijće
  C. njech wam poskićeja
 3. „Do kotrehož města pak přińdźeće a was …, wuńdźće na jeho hasy a prajće“ (10,10).
  A. njepřijmu
  B. njewitaja
  C. wotpokazaja
 4. „… wróćichu so sydomdźesaćo a rozprawjachu: Knježe, samo zli duchojo so nam w Twojim mjenje podwoleja!“ (10,17).
  A. Radostnje
  B. Wučerpani
  C. Zbožowni
 5. „Tola njeradujće so z toho, zo so wam zli duchojo poddawaja, ale radujće so, zo su waše mjena w njebjesach …!“ (10,20).
  A. spomnjene
  B. zapisane
  C. znate

Bernadet Berndtowa