2. přezlětna njedźela (Jan 2,1–11)

 1. „A třećeho dnja bě … w Kanje Galilejskej, a běše tam Jězusowa mać“ (2,1).
  A. zabawa
  B. kwas
  C. zmandźelenje
 2. „Na kwas prošeny pak bě tež Jězus a Jeho …“ (2,2).
  A. wučomnicy
  B. japoštoljo
  C. přiwisnicy
 3. „A hdyž njebě dosć wina, … Jězusowa mać k Njemu: Nimaja wina“ (2,3).
  A. dźěše
  B. rjekny
  C. praji
 4. „A Jězus Jej praji: Što mam ja z tobu, …? Moja hodźina hišće njeje přišła“ (2,4).
  A. žónska
  B. maći
  C. maćerka
 5. „Jeho mać praji słužownikam: Štožkuli wam Wón …, sčińće“ (2,5).
  A. praji
  B. přikaza
  C. rjeknje

DJD