30. Nalětnika

„Dokelž Jězus tam často ze swojimi wučomnikami chodźeše, znaješe te městno tež Judaš, kotryž jeho přeradźi“ (Jan 18,2).

W předležacej lince so praji wo tym, zo znaješe Judaš městno, hdźež přebywaše Jězus často ze swojimi wučomnikami na Wolijowej horje za Kidronom. Wón to wědźeše cyle wěsće ze swojeho wosobinskeho nazhonjenja. Normalnje je nazhonjenje z jednym wulkim pokładom. Tola je to wotwisne wot čłowjeka samoho, kak so žiwjenske nazhonjenje wužiwa.

DJD