16. Nalětnika

„Židowski swjedźeń stanow pak běše blisko“ (Jan 7,2).

W předležacej lince so praji, zo so přibližowaše židowski swjedźeń jutrow. Poprawom wužiwa grjekski original za tutón swjedźeń hinaše słowo, a mjenujcy pascha. Pascha je to grjekska forma hebrejskeho słowa pesach, kotrež rěka přeńdźenje a dopomina na wućah Israelitow ze stawa njewólnikow Egyptowčanow do stawa wuzwoleneho ludu Boha Jahwe. Z Jězusom pokročuje so dale: W nim so zdokonja přeńdźenje čłowjestwa ze stawa hrěšnikow do stawa dzěćatstwa Božeho.

DJD