3. Nalětnika

„Farizejojo a pismawučeni pak mórkotachu: Tutón přijima hrěšnikow a z nimi jě“ (Lk 15,2).

Při pućowanju Jězusa stawaše so tež, zo bu wón ze swojimi wučomnikami k jědźi přeprošeny a wón tajke přeprošenje přiwza. A běchu to jara wšelacy ludźo, kaž farizejojo, přećeljo, ale tež cłownicy atd. Farizejojo so dźiwachu, zo wón so tež wot cłownikow, tuž hrěšnikow, přeprosyć da. Jězus pokaza z tym, zo lubuje kóždeho čłowjeka, tež hrěšneho, ale wočakuje jeho nakazanje. Póstny čas njech tež nas k nakazanju pohnuwa.

S. Chrystamarija