15. Nalětnika

„Druhi je, kiž wo mni swědči, a wěm, zo je swědčenje, kotrež wo mni swědči, wěrne“ (Jan 5,32).

Druhi je, ale nic Jan křćenik, kaž Židźa traš zrozumichu, ale njebjeski Wótc. W zemskim žiwjenju běše a skutkowaše Jězus jako Messijas, hišće wjac – jako Boži Syn. Lědma štó to w židostwje zrozumił, widźo w nim snano jenož wosebiteho čłowjeka. Tohodla spyta Jězus přeco zaso pokazać ze słowom a skutkom na swoju zwjazanosć z Wótcom.

TAD