12. Nalětnika

„Jězus sam wšak bě wobswědčił, zo sej ludźo profeta w jeho domiznje njewaža“ (Jan 4,44).  

Předležaca sada dopomina na Jězusowe wuprajenje wo jednanju krajanow napřećo profetej, kiž pochadźa z jich wokoliny: Woni na njeho njeposłuchaja. Jedna z přičinow by móhła być jich zwučenosć widźeć w profeće jeno čłowjeka. Z jedneje strony je zwučenosć cyle dobry zjaw. Jeje dla čini so mnoho lochšo. Tola z druheje strony zwučenosć pohnuwa tohorunja k zwjeršnosći.

DJD