17. Nalětnika

„Druzy rjeknychu: Tutón je Chrystus! Zaso druzy měnjachu: Přińdźe da Chrystus z Galileje?“ (Jan 7,41).

Jězus je pola ludźi wjele připóznaća měł. Woni słyšachu dźě jeho słowa a widźachu, kak wón na přikład chorych wustrowješe, chlěb rozmnožeše, wichor změrowaše a wot złych duchow wuswobodźeše. Tuž póznachu woni, zo je Jězus woprawdźe wot Boha pósłany. Ale druzy dwělowachu. Kajki poměr mamy my k Jězusej?

S. Chrystamarija