1. Nalětnika

„Při jeho wrotach ležeše prošer z mjenom Lazarus, połny brjodow“ (Lk 16,20).

Połny brjodow rěka, zo je jich tak wjele jako by měł z nich „drastu“. Je to wobraz wulkeje chudoby a ćerpjenja, hdźež prošer ležeše při durjech, bjez třěchy nad hłowu. Njesmě nam křesćanam tajka situacja wšojedna być – tu dyrbimy pomhać. Jeli nic, skónčimy tragisce jako bohačk, wobsydźer domu, kotryž po smjerći do hele padny.

TAD