10. Nalětnika

„Někotrym ludźom, kiž mějachu so za sprawnych a druhich zacpěwachu, wón tute přirunanje powě“ (Lk 18,9).

Jězus Chrystus wozjewješe Boži ewangelij, tuž rěčeše w nadawku Boha Wótca. Ale nic jenož. Jeho wučba bu tohorunja wobliwowana wot wěstych žiwjenskich situacijow. Wón wobkedźbowaše žiwjenje swojich krajanow a widźo něšto wopačneho, spytaše tomu ze swojimi powučenjemi zadźěwać.

DJD