8. nazymnika

„Štó z was praji swojemu wotročkej, kiž wonka wora abo pase, hdyž so wróći z pola: Pój, sydń so hnydom a pojěs“ (Lk 17,7).

Na spočatku dźensnišeho ewangelija rěči Jězus wo wšědnych nadawkach wotročkow tehdyšich časow. Tute słowa pak su na japoštołow wusměrjene a pokazuja, zo mějachu mjenujcy woni tež swojich wotročkow. Na zakładźe toho móžemy socijalny status Jězusowych wučomnikow zrozumić. To njeběchu, kaž so zwjetša praji, chudźi ludźo. Tola wopušćichu woni Jězusa dla wšitke swoje zamóženje.

DJD