17. nazymnika

„A hdyž bě so přibližił k městu, to na nje hladajo zapłaka nad nim“ (Lk 19,41).

Jězus wědźeše, zo budźe tute město jónu dospołnje zničene, a to dla hrěchow jeho wobydlerjow. My njeznajemy sćěwki našich hrěchow. Mnoho zła móžemy wot nas wotwobroćić, hdyž zanjechanje dobreho wobželnosćimy a to w spowědźi wuznajemy, pokućimy a so na dobro wusměrjamy.

S. Chrystamarija