26. nazymnika

„Kedźbujće pak, zo by so waša wutroba njewobćežiła z njepoměrnosću, wopiłstwom a swětnymi starosćemi, zo by was wony dźeń njenadźaty njepřekwapił“ (Lk 21,34).

Na spočatku ewangelija so naspomni wutroba čłowjeka. W Swjatym Pismje je to jedyn z mnohich antropologiskich symbolow. Wona woznamjenja čłowjesku bytosć. Ale nic jenož! Wosebje akcentuje wona rozum, wolu a emocije čłowjeka. Jelizo je to wšitko pak z njepoměrnosću, wopiłstwom a swětnymi starosćemi wobćežene, to zhubi so potom žiwjenska harmonija a samo dočasne zbožo.

DJD