28. nazymnika

„Jako bě Jězus do Kafarnauma dóšoł, přistupi k njemu stotnik prošo“ (Mt 8,5).

W dźensnišim ewangeliju so rěči wo zetkanju Jězusa Chystusa ze stotnikom, kotryž prošeše wo wuhojenje jeho słužownika, a to z pomocu jenož słowa. Čitanje a słuchanje Biblije njeskrućitej jeno nam wěru, ale móžetej tohorunja naše chorosće wuhojić, abo znajmjeńša pomhać je křesćansce njesć.

DJD