24. nazymnika

„Hdyž pak wuhladaće, zo je Jerusalem z wójskami wobdaty, spóznajće, zo je so jeho zapusćenje přibližiło“ (Lk 21,20).

Dźensniše sćenje wobsahuje jedne předpowědźenje wo wosudźe Jerusalema. Jězus slubješe jemu cyle zrudny kónc: Wobdaće z romskimi wójskami, jeho dobyće a zničenje.  Něhdźe štyrceći lět poždźišo je so to spjelniło. W lěće 70 bu Jerusalem dobyty a poraženy. Wučba Jězusa je, kaž widźimy, wěrnosć, na kotrejž móžemy swoje žiwjenje zeprěwać a twarić.

DJD