25. nazymnika

„A powě jim přirunanje: Hladajće na figowc a wšitke štomy! Hdyž je widźiće so rozpupkować, spóznawaće, zo je lěćo blisko“ (Lk 21,29-30).

Počasy so stajnje wotměnjeja. Tež w našim zemskim žiwjenju znajemy wšelke časy: Dźěćatstwo, młodosć, dorosćenosć, starobu a smjerć. W Knize Kohelet čitamy: “Wjesel so, młodźenco, w swojej młodosći! Wutroba njech so ći rozraduje w twojich młodych lětach! Dźi a chodź, dokal će wutroba ćehnje a woči wabitej! Wěz pak, zo budźe će Bóh za wšo to sudźić!“ (11,9).

S. Chrystamarija