16. nazymnika

„Tym, kiž to słyšachu, přida hišće přirunanje, dokelž bě blisko Jerusalema, a měnjachu, zo so nětko bórze Bože kralestwo zjewi“ (Lk 19,11).

Na spočatku dźensnišeho sćenja čitamy wo prašenju za časom nastaća Božeho kralestwa. By to dyrbjało tohorunja naše prašenje być. Wo to dźě prosymy wšědnje při modlenju Wótčenaša. Wězo njeje to naša wěc časy znać. Bóh ma swoje plany. Tola móžemy nastaće dospołneho Božeho kralestwa přibližić, a to kaž namjetuje naspomnjena modlitwa Božu wolu spjelnjejo.

DJD