Row Jězusa Chrystusa a Marje Madleny?

Rennes-le-Château to je mjeno jedneje małkeje wjeski na juhu Francoskeje. W njej bydli někak jeno 60 wobydlerjow. Tola wopyta ju loni wokoło 80 tysac turistow.

Hłowna přičina tuteho zajima je wěsta legenda, kotraž je z něhdyšim fararjom tuteje wosady z knjezom François’om Bérenger’om Saunière (1852-1917) zwjazana.

Wón přewza tutu wosadu jako cyle chudy farar. Tola w běhu wěsteho časa přewjedźe renowaciju cyrkwje a tež druhich statokow, a to płaćeše wjele pjenjez.

Tuž nasta logiske prašenje za žórłom jeho wobohaćenja.

Jedni praja, zo namaka wón pokład a druzy měnja, zo nadeńdźe wón wěste stare dokumenty, kotrež předa za jara wysoku płaćiznu.

W tutych dokumentach, kaž so měni, so powěda wo rowje Jězusa Chrystusa a Marje Madleny. Jězus Chrystus přežiwi smjerć na křižu, so zmandźeli z Marju Madlenu a ćekny do Francoskeje, do kónčinow naspomnjeneje wjeski. Mjenujcy tuteje přičiny dla je tamniša cyrkej poswjećena Mariji Madleni.

Tak daloko legenda.

Što by k tomu móhł jedyn biblist rjec?

Najprjedy k přežiwjenju smjerće přez Jězusa Chrystusa na křižu. To je nonsens. Ewangelij po Janu powěda dźě wo překłoću Jězusoweho boka z hlebiju (Jan 19,33-34). Tuž njemóžeše wón hižo žiwy wostać.

Jelizo pak dźe wo Jězusa a Marju Madlenu, to na zakładźe tekstow Noweho Testamenta móže so mjez nimaj jeno wěste spřećenlenje widźeć (Mt 27,56.61; 28,1; Mk 15,40.47; 16,1.9; Lk 8,2; 24,10; Jan 19,25; 20,1.11.18). Wšitko druhe je naha fantazija.

Tuž legenda wo zhromadnym rowje Jězusa a Madleny je jeno atraktiwna za turistow, nic pak wěrna.

Wjace hlej wp.tv.

DJD