Starodawny amfiteatr w Jerusalemje

Před krótkim je so w medijach informacija wo namakanym starodawnym amfiteatrje w Jerusalemje wozjewiła. Wón bu přez archeologow w bliskosći murje žałosćenja namakany a so datěruje na druhi lětstotk po Chrystusu. Staw jeho powostankow je poměrnje dobry. Wón bu za někak 200 ludźi mysleny. A w nim móžachu so wšelakore předstajenja kaž tež zetkanja wotměwać.

Wjace tu.

DJD