Karan z krokawami

Před krótkim nadeńdźechu archeologojo w bliskosći Jerusalema jedne hišće njeznate rownišćo. Wono pochadźa někak z druheho lěttysaca před Chrystusom a słušeše něhdy Kananejaram – starodawnym wobydlerjam Swjateho kraja. W nim namakachu wědomostnicy kosćowc čłowjeka a pódla njeho někotre hlinjane karany. W jednym z nich běchu powostanki krokawow. Cyle wěsće buchu wone z wotpohladom tule połožene a słužachu jako cyroba za „pućowanje“ zemrěteho do krajiny wotemrětych. Zajimawe je tež to, zo běchu tute powostanki krokawow bjez nopow. Najskerje bu to z praktiskeje přičiny zdokonjane. Takle „móžeše wotemrěty lóšo kožu krokawje slec“. Tajka namakanka je poměrnje rědka, tuž cyle wažna, wosebje za zeznaće nabožnych napohladow tehdyšich susodow Wuzwoleneho ludu.

DJD