Wulki woheń w Jerusalemje

W lěće 587 před Chrystusom sta so wulke njezbožo w Judeji. Přićahnychu Babylončenjo, wobdachu Jerusalem, jón zdobychu a zničichu (Jer 39,1-18).

W tym njepobrachowaše tež wulki woheń. Znajmjeńša takle napisa w swojej knize wulki profet Jeremija (Jer 39,8).

Dźensa ma jeho tekst tež archeologiske dopokazki.

Před krótkim je so w medijach wozjewiło wo namakanju we wuchodnym Jerusalemje powostanki starodawnych twarow a na nich slědy zwuhlenja.

Tute datěruja so mjenujcy na VI. lětstotk před Chrystusom. Tuž je to dalše archeologiske potwjerdźenje bibliskeho teksta.

DJD