Freski 1600 lět stare

Křesćanstwo je so w Swjatym kraju započało a w běhu časow so tež w druhich krajach rozšěriło. Jedyn z nich běše Italska a wosebje jeje hłowne město Rom. Wo přebywanju křesćanow we Wěčnym měsće wěmy ze wšelakorych žórłow, kaž na přikład z Noweho Zakonja, starodawneje literatury ale tež z archeologije.

Před krótkim poda tuta poslednja hišće dalše swědčenje wo přebywanju křesćanow w Romje. A dźe tu dokładnje wo to, zo namakachu archeologojo w katakombach Domitilla někotre freski, kiž pochadźeja, kaž praja wědomostnicy, z 360 lěta, potajkim cyle krótko po oficielnym připóznaću křesćanstwa, kotrež zdokonja kejžor Konstantin Wulki (274–337) w lěće 313.

Na namakanych freskach je widźeć na přikład Chrystus stejacy mjez dwěmaj wosobomaj. Identita tuteju pak njeje jasna. Po měnjenju jednych staj to japoštołaj Pawoł a Pětr, a po měnjenju druhich Nereus a Archilles – dwaj romskaj wojakaj, martrarjej.

Na tutych freskach su tež někotre bibliske sceny předstajene, kaž na přikład Noe a jeho archa a někotre Jězusowe dźiwy.

Namakane freski pokazuja kak skoku so křesćanstwo rozšěrješe, wosebje mjez ludźimi wyšeho socjalneho niwowa, dokelž něšto tajkeho sej namolować dać, móžeše jenož poměrnje bohata wosoba.

Wjace wo tym hlej tule.

DJD