Płatno z Dawidowych časow

W druhej połojcy XIX. lětstotka a w prěnjej połojcy XX. lětstotka buchu archeologiske dźěła w dolinje Timna w Israelu přewjedźene.

Jedyn z wuskutkow toho bě zwěsćenje, zo wudobywachu ludźo w tutej kónčinje kopor. A to hižo wot X. lětstotka před Chrystusom.

Wot lěta 2013 so w naspomnjenej dolinje dalše archeologiske dźěła stachu a tež z poměrnym kmanym wuspěchom.

Dopokaz za to je namakanje někotrych fragmentow starodawneho płatna, kotrež je samo wudebjene z někotrymi barbami, kaž čerwjena a módra.

Tute płatno pochadźa, kaž praja wědomostnicy, někak z Dawidowych časow, tuž z časow mjez XI. a X. lětstotkomaj před Chrystusom.

Dźensa je to najstarše barbne płatno pochadźace z tamnych kónčinow.

Wjace na stronomaj academia.edu a orygenes.pl.

DJD