4. Smažnika

„Hdyž přińdźe čas, pósła wón k najenkam słužownika, zo by wot nich swój podźěl z wužitka winicy přijał“ (Mk 12,2).  

Předležaca linka powěda wo wobsedźerju winicy, kotryž pósła swojich słužownikow, zo bychu wot najenkow jemu přisłušacy podźěl płodow wotewzali. Něšto podobneho plaći za kóždeho čłowjeka. Wón je tež kaž jedna winica, kiž ma swoje płody z Bóh tón Knjezom dźělić.

DJD