29. Smažnika

„Woni wotmołwichu: Jedni za Jana Křćenika, druzy za Eliasa, druzy za Jeremiasa abo jednoho z profetow“ (Mt 16,14).

Ludźo w židowskim kraju mějachu wšelake měnjenja, štó Jězus Chrystus je. To so tež dźensa změniło njeje. Jedni praja, wón běše dobry čłowjek, profet, pućowacy wučer atd. Jenož wěriwy křesćan wě ze Swjateho Pisma, z Ewangelija a z prědowanjow, zo je Jězus Syn Boži a naš Wumóžnik, kotryž budźe na kóncu časow swět sudźić a jeho kralestwo njezměje kónca.

S. Chrystamarija