21. Smažnika

„Tohodla njerunajće so jim, přetož waš Wótc wě, čeho je wam trjeba, prjedy hač jeho prosyće“ (Mt 6,8).

Předležaca sada wobsahuje Jězusowy namjet k modlitwje. Křesćenjo so modlo njedyrbja wužiwać wjele słowow, dokelž Bóh tón Knjez wě, wo čo jim dźe. Tuž ma křesćanska modlitwa cyle konkretna być.

DJD