27. Smažnika

„Póznajeće jich po jich płodach. Zběra snano štó z ćerni kiće abo z wóstow figi?“ (Mt 7,16).

Dwě wěrnosći so tu narěča: Zeznaće na zakładźe płodow a sleposć přećow. Zo by ze zeznaća tež dopóznanje so stało, dyrbiš hač do kónca myslić abo čakać. To je trjeba, zo by wědźał za přichod, što je kmane. Na kotreho konja pak sadźiš, to trjeba jasnosć wo swojich přećach. Jenož, dokelž sej to přeju, njeponjesu ćernje kiće abo wósty figi.

MN