26. Smažnika

„Prošće, a da so wam, pytajće, a namakaće, kłapajće a wotewrje so wam!“ (Mt 7,7).

Předležace hrónčko wobsahuje Jězusowy poskitk k modlenju: Štóž prosy dóstsanje, štóž pyta namaka a štóž kłapa, tomu so wočini. Kedźbyhódne je tu stajnosć naspomnjenych činitosćow. Njedosaha jónu poprosyć, ani jónu pytać, ani jónu zakłapać.

DJD