14. Smažnika

„Słyšeli sće, zo bu starym prajene: Njemor! Štóž pak mori, budźe zasudźeny“ (Mt 5,21).

Stari su to ludźo Mójzesowych časow. Njemor! je to citat Dekaloga. A wotkal pochadźeja słowa Štóž pak mori, budźe zasudźeny? Logisce myslo, tohorunja ze Stareho Testamenta. Ně! To je sada z ertneje tradicije. Wona komentuje słowo njemor. Na prěni pohlad cyle derje. Štóž mori, dyrbi sudźeny być. Je pak tu jedyn problem, dokelž morić njerěka w Bibliji jenož druheho skóncować, ale tež sebje samoho. Tohodla, štóž zamordowa blišeho, zamordowa tež sebje. Jeli pak ma wón hišće sudźeny być, je tuž žiwy a móže wusud sudnika z pomocu pjenjezow změnić. Něšto tajkeho Jězus wotpokaza.  

DJD