4. Róžownika

„To je moja kaznja: Lubujće so mjez sobu, jako sym ja was lubował“ (Jan 15,12).

Předležaca linka podawa wěstu definiciju lubosće. Po měnjenju Jězusa Chrystusa ma tón lubosć, kiž so wopruje za swojich přećelow. Swjaty Pawoł bě k tomu hinašeho měnjenja. Z jeho wida je lubosć k njepřećelej z najwjetšim znamjenjom lubosće. Štó ma potajkim prawje? Cyle wěsće wobaj. Samo njehladajo na jeju napřećiwnej měnjeni. To njeje jenički pad, hdyž Swjate Pismo wobsahuje wšelakore a napřećiwne napohlady.

DJD