26. Róžownika

„Jězus to widźo rozmjerza so na to a rjekny jim: Dajće dźěćatkam ke mni přińć a njewobarajće jim, dokelž tajkim słuša Bože kralestwo!“ (Mk 10,14).

Předležaca linka powěda wo mjerzanju Jězusa Chrystusa. Přičina toho tčeše w tym, zo njedowolachu wučomnicy dźěćom k njemu přińć. Z toho wuchadźa, zo njeměješe Jězus Chrystus jeno dobru lawnu. Hdyž bě trjeba, tež swarješe. Tola zakitujo přeco prawdu Božu.

DJD