25. Róžownika

„Tu přistupichu k njemu farizejojo a prašachu so jeho spytujo, hač smě muž swoju žonu pušćić“ (Mk 10,2).

Farizejojo znajachu Bože kaznje a wědźachu, zo je mandźelstwo trajne a njesmě so dźělić. Woni chcychu pak Jězusa spytować, to rěka jemu podsunyć, zo wón něšto druhe prěduje, hač to, štož w Swjatym Pismje Stareho Zakonja steji. Jězus je pak přišoł, zo by Swjate Pismo spjelnił a tohodla wobkrući słowa Pisma. Spytowanje rěka za nas, zo so za dobro rozsudźimy a Boha wo pomoc prosymy: Njewjedź nas do spytowanja, ale wumóž nas wot złeho.

S. Chrystamarija