16. Róžownika

„Swjaty Wótče, zdźerž jich w twojim mjenje, kotrychž sy mi dał, zo bychu jedne byli kaž mój“ (Jan 17,11b).

Nomen est omen! – praji přisłowo. Mjeno je znamjo! Jězusowa próstwa pak woznamjenja wjac. Kotrychž sy mi dał, to woznamjenja křćeńcu, w kotrejž so znowanarodźichmy jako dźěći Bože. Zo nětko chce, zo smy jedni kaž Wón a Wótc, to rěka, zo bychmy wěrni bratřa a sotry Jězusowi byli, a tak tež wěrni dźědźićelojo (kaž swjaty Pawoł to praji). W Božim mjenje być zdźerženi, to je miłosć Boža, kotraž w Jězusu je nam smilnosć. Zdźerž nas w Twojim mjenje, Wótče!

MN