3. Róžownika

„Hdy byšće mje póznali, byšće tež mojeho Wótca póznali. Wot nětka jeho znajeće a sće jeho hižo widźeli“ (Jan 14,7).

Tute słowa dopominaja na jednu z najwjetšich wěrnosćow našeje wěry, mjenujcy na to, zo je Bóh jedyn, ale nic samotny. Wón je tež, by so móhło rjec, jedne zhromadźenstwo a jednosć byća: Wótc, Syn a Duch Swjaty. Woni su třo, tola mjez sobu tak jedni, zjednoćeni a přezjedni, zo, kaž praji předležaca sada, štóž na jednoho hlada, widźi tež wobeju tamneju. My křesćenjo měli podobnje Swjatu Trojicu ze swojim žiwjenjom spřitomnjeć.

DJD