1. Róžownika

„Słyšeli sće, zo sym wam rjekł: Woteńdu a wróću so k wam. Hdy byšće mje lubowali, byšće so wjeselili, zo du k Wótcej, dokelž Wótc je wjetši hač ja“ (Jan 14,28).

Wot japoštołow wočakuje Jězus, zo so wjesela, zo jich wopušći a mjenuje to samo znamjo lubosće. Čłowjesce myslene je to njezrozumliwe. Tola Jězus přida, zo dźe wón k Wótcej a so jónu zaso wróći. To je tež naša wěra, zo wočakujemy nawrót Jězusa Chrystusa na kóncu časow. To je přičina radosće a wjesela, dokelž potom budźe Boži swět dospołny.

S. Chrystamarija