12. Róžownika

„Dotal njejsće wo ničo w mojim mjenje prosyli. Prošće, a dóstanjeće, zo by waše wjeselo połne było!“ (Jan 16,24).

Předležaca sada wobsahuje Jězusowe zwěsćenje: Japoštoljo njejsu dotal Boha w Jězusowym mjenje wo něšto prosyli. Wot nětka ma to hinak być. A woprawdźe wužiwa křesćanska liturgija na kóncu nimale kóždeje modlitwy wuprajenje: Přez Chrystusa, našeho Knjeza. Tola njerěka so modlić w Jězusowym mjenje jeno jeho mjenować. To woznamjenja tež prosyć wo wumóženje, dokelž rěka Jehošua přełožene z hebrejšćiny: Jahwe wumóž!

DJD