15. Róžownika

„Sy dźě jemu dał móc nade wšitkim mjasom, zo by dał wěčne žiwjenje wšitkim, kotrychž sy jemu dał“ (Jan 17,2).

Krótko do swojeje smjerće modleše so Jězus k Wótcej wo swoje wokrasnjenje, zo bychu japoštoljo do njeho wěrili. Tež my smy za wokrasnjenje a zbóžnosć pola Boha powołani. Naš nadawk, tu na swěće, je swědčić za woprawdźitosć a kralowanje Jězusa Chrystusa nad wšitkimi ludźimi. A to wjedźe přez ćerpjenje a smjerć do wěčneho kralestwa Božeho.

S. Chrystamarija